adult-boy-child-325521
closeup-on-discussion-picture-id541975802-1024x658

Психолошко саветовалиште
за студенте


Психолошко саветовалиште за студенте своје активности обавља од 2005. године уз подршку Савеза студената Универзитета у Нишу и Студентског културног центра Ниш, а од 2012. постаје део СКЦ-а, у оквиру издавачко-истраживачке делатности, са циљем јачања индивидуалних капацитета младих људи и унапређења њихових социјалних вештина, усвајања вештина решавања проблема, каналисања анксиозности и агресивности, као и освешћивања студената и средњошколаца и целокупног друштва по питањима превенције у области менталног здравља. Индивидуални и групни саветодавни и терапијски рад, као и организовање едукативних активности, служе као средство за постизање сензибилизације људи по питању проблема менталног здравља и разбијање предрасуда које и данас представљају препреку за тражење психолошке помоћи.