P R I J A V A
za učešće na
XIII MEĐUNARODNOM FESTIVALU
STUDENTSKIH POZORIŠNIH SCENA
"URBAN FEST"
Niš, 2017.

   
   

Podnosilac prijave:


Kontakt telefon:


Vaš e-mail:


Država / Grad i adresa:


Naziv predstave:


Tekstopisac:


Režija:

Kratak opis predstave i trajanje predstave:


Potrebni tehnički uslovi za izvođenje predstave:
Rasveta:


Ton:


Scena, prostor (igrajuća površina):


Vaš predlog za ambijentalno izvođenje:


Broj učesnika u predstavi
(uključujući i tehnička lica):


Osnovne informacije o podnosiocu prijave (godina postojanja,
učešća na raznim manifestacijama, nagradama), informacije
o samoj predstavi sa tehničkim zahtevima za izvođenje iste: