• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Закони
Закони

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА
У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

 

ЗАКОН

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

1) Посебан колективни уговор за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, број 100/15);

СТРАТЕГИЈА

1) Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)

ПОДЗАКОНСКА АКТА

Мрежа установа

1) Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 и 106/05);

2) Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);

Смештај и исхрана

3) Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12);

Кредити и стипендије

4) Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);

5) Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр. 75/13);

Одмор и опоравак

6) Правилник о одмору и опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11);

Евиденција

7) Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27. 09.2013.);

Простор и опрема (нормативи)

8) Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);

Стандарди исхране

9) Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);

Категоризација објеката

10) Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);

Додела дотација студентским удружењима

11) Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);

Цена услуга

12) Правилник о условима и начину утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 108/2016);

Инспекцијски и стручно-педагошки надзор

13) Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);

14) Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) - само за просветног саветника -

15) Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);

16) Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10).

 

logo-ministarstvo2

 

 

foklfest

Application for
Students' folklore festival 2018

cioff znak

 

urban

Application for
XIV International Festival of Students' Theaters
"URBAN FEST 2018"

posteri nekad i sad web

55 година Академског позоришта СКЦ Ниш

psihlosko-savetovaliste-baner

Психолошко саветовалиште

Super-Radio-1

Земља:
Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

Пронађи посао у 2 корака 

 ОГЛАСИ ЗА ПОСАО 

Земља:

Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

 
jooble

Аудиције

Октобар - месец пријема нових чланова у ансамбле АКУД-а


Фестивал фолклора

Међународни студентски фестивал фолклора одржаће се од 16. до 21. јула 2018. године у организацији Студентског културног центра Ниш и Фоклорног ансамбла ”ОРО”
Пријавите учешће Вашег ансамбла

 

УРБАН ФЕСТ

XIV Међународни фестивал студенских позоришних сцена "URBAN FEST" одржаће се од 01. до 05. септембра 2018. године. Представе ће се играти под ведрим небом на неколико простора у граду (тргови, паркинзи, паркови, дворишта, летње позорнице...)
Више информација о фестивалу