• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home АКУД Академско позориште
Академско позориште
Репертоар представа за новембар 2014. године

theatre200x200Репертоар представа Академског позоришта СКЦ-а за новембар.

Академско позориште СКЦ-а је и ову годину започело премијерама и добрим и већ провереним представа које су и током прошле године, освајале публику и награде на фестивалима. Академско позориште је поред редовног репертоара и представа које се одржавају традиционално четвртком у 21ч, ангажовано и помаже у организацији и реализацији многобројних добротворних и хуманитарних акција и акција намењених деци и младима.
И ове активност, позориште остварује у сарадњи са Градом, установама, институцијама и организацијама за културу и младе и организацијама цивилног друштва.

Цена карте за све представе је симболичних 100 динара и може се купити сваког радног дана од 09-15 сати у просторијама СКЦ-а ( Шуматовачка бб) или пред почетак представе.

Четвртак, 13. новембар у 21 сат (Камерна сцена СКЦ-а Ниш)

„Прва брачна ноћ” - (Гостујућа представа)
Монодрама Милана Караџића у извођењу Андрије Стојковића


Субота, 15. новембар у 20 сати (Камерна сцена СКЦ-а Ниш) - НОЋ ПОЗОРИШТА

„Београдска трилогија”
Текст: Биљана Србљановић
Режија: Александар Михаиловић
Асистент режије: Младен Милојковић


Уторак, 18. новембар у 21 сат (Камерна сцена СКЦ-а Ниш)

„Мачор на усијаном лименом крову”
Текст: Зоран Ђорђевић
Режија: колективна
Играју: Марко Рашић, Милан Стаменковић Песник, Андрија Стојковић и Јована Ђорђевић


Четвртак, 27. новембар у 17 сати (Електронски факултет Ниш)

„Стенд ап Сербие”
текст: Јован Јовановић Змај
режија: Владимир Цвејић
композитор: Милош Крстић
кореограф: Тамара Антонијевић Спасић
костимограф и сценограф: Јелена Крстић
сценски говор: Наташа Илић

 

 

 
Представа Стенд ап Сербие

stend-ap-serbie

Студентски културни центар и Академско позориште СКЦ-а Вас позивају на представу

"СТЕНД АП СЕРБИЕ", сатирични кабаре

текст: Јован Јовановић Змај
режија: Владимир Цвејић
композитор: Милош Крстић
костимограф и сценограф: Јелена Крстић
Играју: Александар Стевановић, Емилија Милошевић, Дарко Радојевић, Маријана Витас, Марко Радојевић, Петра Нешић, Милош Унић и Јулија Петковић

Представа “Стенд ап Сербие!“ је политичко сатирични кабаре о манама и врлинама у Срба и шире. Ово је отворена кабаретска форма са дуготрајним дејством где је могуће додатно обогаћивати програм у складу са актуелним догађајима. Сабрана дела Ј.Ј.Змаја чине хиљаде страница материјала, а поједине песме својом актуелношћу делују као исечак из дневне штампе. Студентско позориште је право место и екипа за реализацију овакве авантуре.

 

 
Урбан фест 2014

urban-fest-2014-plakatX Међународни студентски позоришни фестивал
УРБАН ФЕСТ
1 – 5. септембар 2014, Ниш, Србија
ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА

01. СЕПТЕМБАР, ПОНЕДЕЉАК - Општина Медијана
20:20 – Свечано отварање фестивала
1. 20:30 - „Стенд ап Сербие“, текст: Ј.Ј. Змај, режија: Владимир Цвејић
Академско позориште СКЦ Ниш (СРБ) - Позорница у Парку Свети Сава
2. 22:00 - „Породичне приче“, текст:Биљана Србљановић, режија: Светозар Цветковић и Љиљана Тодоровић
Нова Академија Уметности, Београд (СРБ) - простор иза зграде Општине

02. СЕПТЕМБАР, УТОРАК - Општина Нишка Бања
1. 20:30 -„Ја или неко други“, текст: Маја Пелевић, режија: Мирослав Савић
Омладинска сцена КУД „Караџић“, Лозница (СРБ) – плато код Фонтане
2. 22:00 - „Свињоград“, текст: група аутора, режија: Ђорђе Ђоковић и Јована Мишковић
Драмски студио Крагујевац (СРБ) - Мала сцена Дома културе

03. СЕПТЕМБАР, СРЕДА - Општина Палилула
1. 20:30 - „Терапија“, текст: Тена Штивчић, режија: Душко Станивук и Белинда Божичковић
ДИС Театар - Бања Лука (РС, БиХ) - игралиште иза Општине
2. 22:00 - „Лари Томпсон -трагедија једне младости“, текст: Душан Ковачевић, режија: Мирослав Петровић
Академско позориште СКЦ Крагујевац (СРБ) - паркинг иза Општине

04. СЕПТЕМБАР, ЧЕТВРТАК - Општина Пантелеј
1. 20:30 - „Породичне приче“, текст: Биљана Србљановић, режија: Ангелчо Илиевски
ФДУ Скопље и ЦК „Бели мугри“, Кочани (МАК) – Вртић преко пута Општине
2. 22:00 - „Класни непријатељ“, текст: Најџел Вилијамс, режија: Јовица Павић
ФУ Приштина (СРБ, КиМ) - двориште Општине

05. СЕПТЕМБАР, ПЕТАК - Општина Црвени Крст
1. 20:30 - „Укроћена горопад“, текст: Вилијам Шекспир, режија: Јован Љубеновић
Студио „БИС“, Београд (СРБ) - Лапидаријум са римским споменицима код Историјског архива)
2. 22:00 – „Заједнички стан“ (представа ван конкуренције), текст: Драгутин Добричанин, режија: Сунчица Ивановић и Петар Дикић
Неформална група „Пера Детлић“, Куршумлија (СРБ) – Двориште Универзитета
23:30 – Додела награда и свечано затварање фестивала


X International Students’ Theatre Festival
URBAN FEST
01st – 05th September 2014, Niš, Serbia

PROGRAMME OF THE FESTIVAL

01st SEPTEMBER, MONDAY - Municipality of Mediana
20:20 – Opening Ceremony of the Festival
1. 20:30 - “Stand Up Serbie”, written by: J. J. Zmaj, directed by: Vladimir Cvejić
Academic Theatre of SKC Niš (SRB) – Open Stage at St. Sava Park
2. 22:00 -“Family Stories”, written by: Biljana Srbljanović, directed by: Svetozar Cvetković and Ljiljana Todorović
New Art Academy, Belgrade (SRB) – Space behind Municipality building

02nd SEPTEMBER, TUESDAY - Municipality of Niška Banja
1. 20:30 - “Me or Someone Else”, written by: Sanja Pelević, directed by: Miroslav Savić
Youth Scene, CAA “Karadžić”, Loznica (SRB) – Plateau by the Fountain


2. 22:00 - “Swineville”, written by: Group of authors, directed by: Đorđe Đoković and Jovana Mišković
Drama Studio Kragujevac (SRB) – Small Stage of Culture Center

03rd SEPTEMBER, WEDNESDAY - Municipality of Palilula

1. 20:30 - “Therapy”, written by: Tena Štivčić, directed by: Duško Stanivuk and Belinda Božičković
DIS Theatre, Banja Luka (RS, BiH) – Playground by Municipality building

2. 22:00 - “Larry Thompson – Tragedy of One Youth”, written by: Dušan Kovačević, directed by: Miroslav Petrović
Academic Theatre of SKC Kragujevac (SRB) – Parking by Municipality building

04th SEPTEMBER, THURSDAY - Municipality of Pantelej

1. 20:30 - “Family Stories”, written by: Biljana Srbljanović, directed by: Angelčo Ilievski
FDA Skopje and CC “Beli Mugri”, Kočane (MAK) – Kindergarten yard
2. 22:00 – “Class Enemy”, written by: Nigel Williams, directed by: Jovica Pavić
FA Priština (SRB, KiM) – Municipality building yard


05th SEPTEMBER, FRIDAY - Municipality of Crveni Krst

1. 20:30 - “The Taming of the Shrew”, written by: William Shakespeare, directed by: Jovan Ljubenović
Studio “BIS”, Belgrade (SRB) – Lapidarium with Roman monuments by Historical Archive

2. 22:00 - “Common Flat” (non – competing play), written by: Dragutin Dobričanin, directed by: Sunčica Ivanović, Petar Dikić
Informal Group “Woody Woodpecker”, Kuršumlija (SRB) - University Atrium
23:30 – Awards Ceremony and Closing of the Festival

 
Репертоар представа за јун 2014. године

stend-ap-serbieРепертоар представа Академског позоришта СКЦ-а за јун.

Академско позориште СКЦ-а је и ову годину започело премијерама и добрим и већ провереним представа које су и током прошле године, освајале публику и награде на фестивалима. Академско позориште је поред редовног репертоара и представа које се одржавају традиционално четвртком у 21ч, ангажовано и помаже у организацији и реализацији многобројних добротворних и хуманитарних акција и акција намењених деци и младима.
И ове активност, позориште остварује у сарадњи са Градом, установама, институцијама и организацијама за културу и младе и организацијама цивилног друштва.

 

Понедељак, 09. јун у 20 сати (Сала Позоришта лутака)
ПРЕМИЈЕРА "СТЕНД АП СЕРБИЕ", Хуманитарно извођење представе, за помоћ породицама са поплављених подручја.
текст: Јован Јовановић Змај
режија: Владимир Цвејић
композитор: Милош Крстић
костимограф и сценограф: Јелена Крстић
сценски говор: Наташа Илић

Субота, 14. јун у 21 сат (Двориште Универзитета)
ПОЗОРИШНИ МАРАТОН

Четвртак, 19. јун у 21 сат (Камерна сцена СКЦ-а Ниш)
"СТЕНД АП СЕРБИЕ", кабаре
текст: Јован Јовановић Змај
режија: Владимир Цвејић
композитор: Милош Крстић
костимограф и сценограф: Јелена Крстић
сценски говор: Наташа Илић

Четвртак, 26. јун у 21 сат (Камерна сцена СКЦ-а Ниш)
21,оо "Прва брачна ноћ"
монодрама Милутина Караџића у извођењу Андрије Стојковића

 

 

 
Репертоар представа за мај 2014. године

theatre200x200Репертоар представа Академског позоришта СКЦ-а за мај.

Академско позориште СКЦ-а је и ову годину започело премијерама и добрим и већ провереним представа које су и током прошле године, освајале публику и награде на фестивалима. Академско позориште је поред редовног репертоара и представа које се одржавају традиционално четвртком у 21ч, ангажовано и помаже у организацији и реализацији многобројних добротворних и хуманитарних акција и акција намењених деци и младима.
И ове активност, позориште остварује у сарадњи са Градом, установама, институцијама и организацијама за културу и младе и организацијама цивилног друштва.

Цена карте за све представе је симболичних 100 динара и може се купити сваког радног дана од 09-15 сати у просторијама СКЦ-а ( Шуматовачка бб) или пред почетак представе.

четвртак, 08. мај
"Београдска трилогија"

четвртак, 22. мај
"Прва брачна ноћ" (гостујућа представа)
монодрама Милутина Караџића у извођењу Андрије Стојковића

четвртак, 29. мај
ПРЕМИЈЕРА "СТЕНД АП СЕРБИЕ", кабаре
текст: Јован Јовановић Змај
режија: Владимир Цвејић
композитор: Милош Крстић
кореограф: Тамара Антонијевић Спасић
костимограф и сценограф: Јелена Крстић
сценски говор: Наташа Илић

субота, 31. мај
прва реприза представе "Стенд ап Сербие"

Све представе се одржавају у Камерној сали СКЦ, са почетком у 21 сат

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

logo-ministarstvo2

 

 

foklfest

Application for
Students' folklore festival 2018

cioff znak

 

urban

Application for
XIV International Festival of Students' Theaters
"URBAN FEST 2018"

posteri nekad i sad web

55 година Академског позоришта СКЦ Ниш

psihlosko-savetovaliste-baner

Психолошко саветовалиште

Super-Radio-1

Земља:
Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

Пронађи посао у 2 корака 

 ОГЛАСИ ЗА ПОСАО 

Земља:

Jooble Србија
Jooble Хрватска
Jooble Босна и Херцеговина

 
jooble

Аудиције

Октобар - месец пријема нових чланова у ансамбле АКУД-а


Фестивал фолклора

Међународни студентски фестивал фолклора одржаће се од 16. до 21. јула 2018. године у организацији Студентског културног центра Ниш и Фоклорног ансамбла ”ОРО”
Пријавите учешће Вашег ансамбла

 

УРБАН ФЕСТ

XIV Међународни фестивал студенских позоришних сцена "URBAN FEST" одржаће се од 01. до 05. септембра 2018. године. Представе ће се играти под ведрим небом на неколико простора у граду (тргови, паркинзи, паркови, дворишта, летње позорнице...)
Више информација о фестивалу