Funk shui, Ego i Short reports у суботу свирају у дворишту Универзитета