“Бас вежбанка”

“Бас вежбанка”

Милан Срдановић
Март 2019.

 

Штампана музикалија, приручник за свирање бас гитаре аутора Милана Срдановића, музичара из Ниша, представља својеврстан наставак претходне публикације истог аутора “Bass Bookvar“ (СКЦ Ниш)