ВЕЛИКИ НАРОДНИ ОРКЕСТАР

Велики народни оркестар Студентског културног центра Ниш је, уз Aкадемски фолклорни ансамбл “Оро”, најстарија

секција ове установе, oснованa 1959. године. Усмерење ка очувању наше народне музике и традиције јесте основна

карактеристика оркестра. Уметнички руководилац Великог народног оркестра је Бобан Стефановић.