Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2022

Конкурсна документација

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2020

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2020

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2020

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2020

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2020

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2020.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима за младе са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8.Конкурсна документација

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2020

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2020.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2019

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2019

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2019

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2019

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2019

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2019.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима за младе са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2019

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2019.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације – конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2018

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2018.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима за младе са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2018

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2018

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2018.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације – конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2017

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2017.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2017

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2017

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2017.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја – аутобуски превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације – конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2016

Документ можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2016

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2016

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2016.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2016.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја – аутобуски превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2015

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 3/2015.
4. Предмет набавке је набавка услуге смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке: 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2015

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2015

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2015

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2015.
4. Предмет набавке је набавка добара опреме за озвучење и расвету.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке – 32340000 – микрофони и звучници и 31527260 – системи расвете.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2015

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2015

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2015

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2015.
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја – аутобуски
превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника
набавке – 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног
дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail:
jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић
8. Преузимање документације

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2014

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2014

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/2014

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 3/2014.
4. Предмет набавке је набавка услуга смештаја у хостелима са исхраном.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 55210000 – услуге хостела за младе.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић.
8. Преузимање документације

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2014

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2014

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2014

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 2/2014 .
4. Предмет набавке је набавка услуга друмског саобраћаја – аутобуски превоз у земљи и иностранству .
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 60172000 – Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs.
Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић.
8. Преузимање документације

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2014

Обавештење можете преузети ОВДЕ.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2014

Документ можете преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2014

1. Назив наручиоца: Студентски културни центар Ниш.
2. Адреса наручиоца: место: Ниш, ул. Шуматовачка бб.
3. Редни број јавне набавке 1/2014 .
4. Предмет  набавке је набавка  радова на реновирању.
5. Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке – 45453100.
6. Поступак – Јавна набавке мале вредности.
7. Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 09:00–14:00 часова на телефон 018/523 364 или на e-mail: jnebojsa@ni.ac.rs. Особе за контакт су: Бобан Филиповић и Небојша Јовановић.
8. Преузимање документације