ИСТРАЖИВАЊЕ ФОЛКЛОРНИХ ПЛЕСОВА И ОБРЕДА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПЕРНИК-ЋУСТЕНДИЛ У БУГАРСКОЈ И НИШАВСКОЈ ОБЛАСТИ У СРБИЈИ

„ИНТЕРПРЕТАЦИJA БАЛКАНСКОГ
ФОЛКЛОРНОГ НАСЛЕЂА“
реф. бр. СВ007.2.13.012

ИСТРАЖИВАЊЕ ФОЛКЛОРНИХ ПЛЕСОВА И ОБРЕДА
У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ
ПЕРНИК-ЋУСТЕНДИЛ У БУГАРСКОЈ
И НИШАВСКОЈ ОБЛАСТИ У СРБИЈИ

Проф. др Славољуб Узуновић
Милчо Георгијев – етнокореолог и фолклориста

Линк брошуре српско – енглеска верзија

Линк брошуре бугарско – енглеска верзија

 

 

 

Овај пројекат суфинансира Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА
Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија 2014-2020