ОПШТА АКТА

СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ

 

 

Статут – усвојен на седници Управног одбора 12.5.2017. године

 

Правилник о раду Студентског културног центра Ниш, донет од стране директора на основу Посебног колективног уговора запослене у установама студентског стандарда, 28.12.2015. године

 

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Студентском културном центру Ниш – усвојен на седници Управног одбора 18.12.2017. године

 

Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга Студентског културног центра Ниш, усвојен на седници Управног одбора 23.2.2022. године