Издавачкo-истраживачка делатност


У оквиру издавачко-истраживачке делатности СКЦ Ниш објављује научну, стручну и уџбеничку литературу, али и наслове из области алтернативне и андерграунд културе, као и преводе страних дела. До сада је објављено готово 300 издања. Своју прву књигу је, управо у оквиру СКЦ-а, 2007. објавио Нишлија Дејан Стојиљковић, данас један од најзначајнијих српских писаца и сценариста млађе генерације. У великој мери, издаваштво СКЦ-а окренуто је и потребама Психолошког саветовалишта за студенте и академских ансамбала СКЦ-а. Издавачка делатност такође обухвата едицију "Научни подмладак", Стручни часопис студената Универзитета у Нишу, који излази непрекидно од 1969. године у три свеске: Humanitas (за друштвене науке и филозофију), Verba Medica (за медицинске науке) и Свеска за природно-математичке и техничке науке. Значајан сегмент ове делатности представља Психолошко саветовалиште за студенте, које своје активности - издавачке, едукативне, терапеутске, консултативне - обавља у циљу очувања и унапређења менталног здравља студената.


Уредник издавачкo-истраживачке делатности је Александар Благојевић.

casino

ХРОНОЛОШКИ РЕДОСЛЕД СВИХ ИЗДАЊА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ

1."ЕТАПЕ ЕЛЕМЕНТИ И СРЕДСТВА У ПРОЦЕСУ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И ВАСПИТАЊА" (социолошка студија, 1976), Сергеј Флере
2."НЕКИ ПРОБЛЕМИ СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА" (социолошка студија, 1979), Александар Тодоровић
3."ИНФИНИТЕЗИМАЛНИ РАЧУН И МОНАДОЛОГИЈА" (филозофска студија, 1980), Миодраг Цекић
4."РАТНА ХИРУРГИЈА" (медицински приручник), проф. др Војислав Костић
5."НАУЧНИ ПОДМЛАДАК - БИБЛИОГРАФИЈА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА" (1985)
6."ОСНОВНИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ - НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ" (уџбеник, 1985), др Александар Воргучић
7."СВЕТЛО У ПОДРУМУ ДУША" (превод песама, 1989), Јоy Division
8."POPism" (монографија, 1989), Енди Ворхол и Пат Хекет
9."КИНГ ИНК" (превод песама, 1990), Ник Кејв
10."НОВИ РИТУАЛ" (есеји, 1990), Борис Ковач
11."САМОПРЕДСТАВЉАЊЕ УМЕТНИКА" (есеји, 1990), Владан Радовановић
12."САТОРИ У ПАРИЗУ" (роман, 1990), Џек Керуак
13."ГЛУМЦИ ЗА СВА ВРЕМЕНА" (монографија, 1990), Бранислав Милтојевић, Слободан Крстић
14."НАСЕЉА ЗА ОДМОР" (социолошко истраживање, 1990), Миомир С. Наумовић
15."ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА" (уџбеник, 1991), група аутора
16."ИНАТНО СЕМЕ", (збирка песама, 1991), Јовица Ђурић
17."ЧУДНИ ШУМАР" (есеји, 1991), Славиша Николин Живковић
18."СРЕБРНИ СУРФЕР" (збирка песама, 1991), Звонко Карановић
19."ЕГЗИСТЕНЦИЈА У МИШЉЕЊУ" (теоријска литература, 1992), Миодраг Миленковић
20."РАНИ РАДОВИ" (филмски есеји, 1992), Желимир Жилник, Бранислав Милтојевић
21."СИЛЕ МРАКА И БЕЗУМЉА" (социолошка студија, 1992), Драгољуб Б. Ђорђевић, Саша Дукић
22."ЛЕПОТА БОЛА" (збирка песама, 1993), Јасмина Првуловић
23."ОЧИ ПОКОЈНОГ ЈАГЊЕТА" (збирка прича, 1993), Јован Николић ЈОФ
24."НАЈКРАЋА НЕМАЧКА ПРИЧА" (збирка прича, 1993)
25."ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ - ИНДУСТРИЈСКА ВОДА" (уџбеник, 1994), проф. др Љубица Ћојбашић
26."КЊИГА РИТМА" (фото монографија, 1994), Душан Митић Цар
27."РИМСКО ПРАВО" (уџбеник, треће издање, 1994), проф. др Лазар Јоцић
28."РЕАКЦИЈЕ У ЧВРСТИМ ТЕЛИМА И НА ЊИХОВОЈ ПОВРШИНИ" (уџбеник, 1994), др Миодраг Пуреновић
29."ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ЗАШТИТА" (стручна литература, 1994), проф. др З. Радивојевић, проф. др М. Живковић
30."CHRONICLE OF THE PUNISHMENT" (документарна публикација, 1994), група аутора
31."КРИВИЧНО ПРАВО - општи део" (уџбеник, 1995), проф. др Бора Чејовић
32."КРИВИЧНО ПРАВО - посебни део" (уџбеник, 1995), проф. др Бора Чејовић, проф. др Видоје Миладиновић
33."МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО" (уџбеник, 1995), проф. др Б. Јанковић, проф. др З. Радивојевић
34."РИМСКО ПРАВО" (уџбеник, четврто издање, 1995), проф. др Лазар Јоцић
35."ЛАТИНСКИ ЗА ПРАВНИКЕ" (уџбеник, 1995), проф. др Лазар Јоцић
36."ЛАТИНСКЕ ИЗРЕКЕ" (уџбеник, 1995), проф. др Лазар Јоцић
37."САВРЕМЕНИ ПОГЛЕДИ НА ФЕБРИЛНЕ КОНВУЛЗИЈЕ" (уџбеник, 1995), др Десанка Новак
38."ЛАЖИ ДУГИХ НОГУ" (документарна публикација, 1995), Миодраг Илић
39."ДОСИЈЕ X - КРАТКИ ВОДИЧ КРОЗ ГРАНЏ" (рок монографија, 1995), Никола Тодоровић
40."ОДБОЈКА - МЕТОДИКА СПОРТСКЕ ПРИПРЕМЕ" (уџбеник, 1995), проф. др Радомир Костић, др Дарко Калајџић
41."ПРАВНИ ОДНОСИ У СТАМБЕНОЈ ОБЛАСТИ" (зборник радова, 1995)
42."НАСЛЕДНО ПРАВО ЗАКОНСКИХ НАСЛЕДНИКА" (уџбеник, 1995), проф. др Владислав Ђорђевић
43."ТРЖИШТЕ - ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТИ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ" (уџбеник, 1996), др Верољуб Дугалић
44.“ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО" (уџбеник, 1996), проф. др Гордана Станковић
45."СРПСКИ СПОРТ ОД 1918-1941" (монографија, 1996), група аутора
46."САВРЕМЕНИ ПОГЛЕДИ НА ФЕБРИЛНЕ КОНВУЛЗИЈЕ" (уџбеник, 1996), проф. др Десанка Новак
47."РАЗМЕЂА РУСКОГ НАРОДЊАШТВА-ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ РЕВОЛУЦИЈЕ" (монографија, 1996), проф. др Драган Чорбић
48."ПТИЦЕ И ПРИЧЕСТИ" (збирка поезије, 1996), проф. др Влајко Чапрић
49."СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА" (уџбеник, 1996), проф. др Божа Крстић и др Зоран Ћирић
50."КОSОVО DOSSIER" (документарно аналитичка публикација, 1996), група аутора
51."УГОВОРИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У САВРМЕНОМ МЕЂУНАРОДНОМ ЈАВНОМ ПРАВУ" (монографија, 1996), проф. др Зоран Радивојевић
52."ОСНОВИ ПОЛИТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ" (уџбеник, 1996), проф. др Владимир Серјевић
53."ХЕМИЈА БИЉНИХ ПИГМЕНАТА" (уџбеник, 1996), Стеван Милетић и Гордана Милетић
54."ЈАОЈ, ОПЕТ ЋЕМО ПОБЕДИТИ" (збирка афоризама, 1997), Радомир Станојковић
55."ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ" (монографија, 1997), мр Милена Јовановић
56."ПРАКТИКУМ - ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО" (уџбеник, 1997), проф. др Гордана Станковић, др Невена Петрушић
57."GENETIC CODE AS A UNIQUE SYSTEM" (уџбеник на енглеском, 1997), проф. др Милоје М. Ракочевић
58."ПЕСМЕ ИШИБАНОГ БРОДА" (збирка поезије, 1997), Илија Вучићевић
59."РИМСКО ПРАВО" (уџбеник, пето издање, 1997), проф. др Лазар Јоцић
60."ЛАТИНСКИ ЗА ПРАВНИКЕ" (уџбеник, друго издање, 1997), проф. др Лазар Јоцић
61."ОСНОВИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОПАГАНДЕ" (публикација, 1997), мр Милан Тадић
62."МИСАОНЕ ИГРЕ" (збирка проблемских задатака, 1997), проф. др Благоје Нешић
63."МАТЕМАТИКА КРОЗ ИГРУ" (збирка проблемских задатака, 1997), проф. др Благоје Нешић
64."САБЉАСТИ ТРОМБОН" (збирка поезије, 1997), Том Вејтс
65."ХОРСКО ДИРИГОВАЊЕ" (уџбеник, 1997), мр Сузана Костић
66."ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ" (уџбеник, 1998), др Драгољуб Симоновић, др Снежана Ђекић
67."КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА" (уџбеник, 1998), проф. др Војислав Павловић
68."КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - ток кривичног поступка" (уџбеник, 1998), др Војислав Ђурђић
69."КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - процесни субјекти и процесне радње" (уџбеник, 1998), др Војислав Ђурђић
70."НЕУТРАЛНА ЗОНА И ТОТАЛНА ЗУБНА ПРОТЕЗА" (монографија, 1998), доц. др Љиљана Алексов
71."УЧЕЊА О ДРУШТВУ" (студија, 1998), проф. др Миомир С. Наумовић
72."ВРЕМЕ СКИНХЕДСА" (социолошка студија, 1998), мр Радомир Ђорђевић
73."ЈУТРА ЗАВИЧАЈА" (збирка песама, 1998), проф. др Милутин Ђорђевић
74."УМИЉАТО ЈАГЊЕ ДВА ПРСТА ДИЖЕ" (збирка афоризама, 1998), Радомир Станојковић
75."ТОПЛОТНЕ ТУРБОМАШИНЕ" (збирка задатака, 1998), др Драгољуб Живковић, др Живан Спасић, Дејан Митровић
76."DOSSIER KOSOVO - INDEPENDANCE THROUGH TERRORISM" (монографија, 1998), Томислав Кресовић, Јелена Обрадовић-Савуљеско, Миодраг Динић, Горица Ђокић
77."БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС И СРПСКО ПИТАЊЕ" (монографија, 1998), др Слободанка Стојичић, мр Небојша Ранђеловић
78."ПРАКТИКУМ ЗА ГРАЂАНСКО ПАРНИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО" (уџбеник, 1998), проф. др Гордана Станковић, доц. др Невена Петрушић
79."ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ИЗ НЕУРОПЕДИЈАТРИЈЕ" (уџбеник, 1998), проф. др Десанка Новак
80."ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА" (уџбеник, друго издање, 1998), проф. др Владимир Серјевић
81."КРИМИНОЛОГИЈА" (уџбеник, 1998), проф. др Слободанка Константиновић-Вилић, Весна Николић-Ристановић
82."МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО" (уџбеник, 3. издање, 1998), проф. др Бранимир Јанковић, проф. др Зоран Радивојевић
83."МАРШ КРОЗ ПОМЕРАНИЈУ" (биографска проза, 1998), проф. др Александар Керковић (приређивач)
84."АНЂЕЛИК" (роман, 1998), Весна Тописировић
85."ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА 4. РАЗРЕД" (1998), проф. Славко Недовић
86."ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА 5. РАЗРЕД" (1998), проф. Славко Недовић
87."ПИТАГОРИНО ПРАВИЛО" (1998), проф. Славко Недовић
88."УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ" (монографија, 1998), мр Тамара Миленковић - Керковић
89."КОДИФИКАЦИЈА УГОВОРА ИЗМЕЂУ ДРЖАВА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ ИЗМЕЂУ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА" (монографија, 1998), проф. др Зоран Радивојевић
90."АНТИПОДИ РУСКОГ ПОПУЛИЗМА" (монографија, 1998), проф. др Драган Чорбић
91."СРЕДЊЕВЕКОВНА ЕВРОПА" (студија, 1999), Хенри Дејвис, приредио проф. др Драган Николић
92."ОБРАЗОВАЊЕ У ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ" (монографија, 1999), проф. др Миомир Ивковић
93."ПОЛАРОИДНИ ПАС" (новела, 1999), Стивен Кинг
94."НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК И БАЛКАН" (монографија, 1999), проф. др Љубиша Р. Митровић
95."МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ГРАДА НИША" (компакт диск, 1999), Миша Ракоција
96."ЕКОНОМИЈА" (уџбеник, 1999), проф. др Милорад Божић
97."ФЕДЕРАЛИЗАМ И ДОМИНАЦИЈА" (политичка студија, 1999), мр Јово Марковић
98."АНТИДЕПРЕСИВИ" (уџбеник, 2000), група аутора са Београдског универзитета
99."ОГЛЕДАЛО ЗАПРЕПАШЋЕЊА" (збирка песама, 2000), Вера Цветановић
100."НАСТАВА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У РАТНИМ УСЛОВИМА" (монографија, 2000), др Благоје Нешић
101."АКАДЕМСКИ ХОР СКЦ Ниш" (CD, 2000), Академски хор СКЦ-а Ниш
102."КОРЕН СТАРОГ ДРВЕТА" (збирка песама, 2000), Ивана Петровић
103."ЗАПАЖАЊА" (CD, 2000), група "Господин Пинокио"
104."НИШ У РАТНОМ ПЛАМЕНУ", (CD, 2000), мр Новица Ранђеловић
105."НИШ У РАТНОМ ПЛАМЕНУ" (монографија, друго издање, 2000), мр Новица Ранђеловић
106."ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА У УГОВОРИМА МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ" (уџбеник, 2000), доц. др Драгана Раденковић-Јоцић
107."СЕЛО И ГРАД - ОД ПРОРОЧАНСТВА ДО УТОПИЈЕ" (монографија, 2000), Миомир С. Наумовић
108."ДОЗИВ ЉУБАВИ" (збирка песама, 2000), Даниела Ивановић
109."ПРВИ ИСПОД ЦРТЕ" (CD, 2000), група "За или против"
110."СВЕТ ГАСТРОНОМИЈЕ II" (2000), Петко Јованчић, Зоран Мирашевић
111."СРЕБРНИ СУРФЕР" (збирка песама, реиздање из 1991), Звонко Карановић
112."ЉУДИ СВЕТОГ ГРАДА" (роман, 2000), Александра Марјановић
113."РАСКРШЋА" (роман, 2000), Михајло А. Илић
114."ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА" (уџбеник 3. издање, 2000), проф. др Владимир Серјевић
115."ТЕОРИЈА И ПОЛИТИКА ЦЕНА" (уџбеник, 2000), група аутора
116."ПРЕ И ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ БОЛЕСТИ" (збирка песама), Андре Руа
117.'ПИСМО СА МЕСЕЦА" (збирка песама за децу, 2000), Виолета Јовић
118."ИЗМЕЂУ ВИСА И АМБИСА" (збирка песама, 2000), Славко Недовић
119."РЕЧНИК МИСЛИ И ИЗРАЗА" (збирка изрека, 2000), Тодор Коблишка
120."НАРОДНИ ПЛЕСОВИ СРБИЈЕ" (уџбеник, 2000), Владимир Мутавџић
121."СТВАРНОСТИ МАГНОВЕЊА" (збирка песама, 2000), Вера Цветановић
122."ГРАВИМЕТРИЈСКЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ" (уџбеник, 2001), група аутора
123."ПРАКТИКУМ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА" (уџбеник, друго издање, 2001), проф. др Гордана Станковић, доц. др Невена Петрушић
124."СРПСКИ МОНАРХИЗАМ У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС" (историјска студија, 1997), др Драган Суботић
125."ЕНГЛЕСКО-РУСКО-НЕМАЧКО-ФРАНЦУСКО-СРПСКИ РЕЧНИК ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ", (2001), група аутора
126."МИКРОБИОЛОШКА ДИЈАГНОЗА ИНФЕКЦИЈЕ ГЕНИТАЛНИХ ПУТЕВА ЖЕНА" (уџбеник, 2001), Гордана Ранђеловић
127."ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ИЗ ХАРМОНИЈЕ - ДИЈАТОНИКА", (уџбеник, 2001), мр Наташа Нагорни Петров
128."УСКРШЊИ КОНЦЕРТ 2001" (CD Академског хора СКЦ-а Ниш, 2001)
129."SOUTH SIDE - STORY OF NIŠ" (CD нишких џез музичара и Ристе Трајковића, 2001)
130."IRREGULAR VERBS" (уџбеник, 2001), мр Слађана Живковић
131."ENGLISH GRAMMAR TESTS" (уџбеник, 2001), мр Слађана Живковић
132."ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ РИЗИКА У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ" (уџбеник, 2001), група аутора
133."ТРГОВИНСКО ПРАВО" (уџбеник, 2002), проф. др Драганa Раденковић-Јоцић
134."ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ" (уџбеник, 2002), проф. др Владимир Серјевић
135."АСИСТЕНТИ У НАСТАВИ" (монографија, 2002), група аутора
136."АROUND THE WORLD WITH MUSIC" (CD, 2002), Академски хор СКЦ-а Ниш
137."ПРЕД МАГИЈОМ КЊИГЕ (монографија, 2002), Иванка Косанић
138."МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО" (уџбеник, 2002), проф. др Милорад Рочкомановић
139."РЕКОНСТРУКТИВНО - ПЛАСТИЧНЕ ОПЕРАЦИЈЕ КОД ПОВРЕДА ПОТКОЛЕНИЦЕ", (2002), др Србробран Тренкић
140."ТHE REST OF THE BEST" (CD, 2002), група "КITSCH ENSEMBLE"
141.”МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО" (уџбеник, 2002), др Милорад Рочкомановић
142."ВРАТИЋЕМО ДУГОВЕ, АЛИ НЕ И ДРУГОВЕ" (збирка афоризама, 2003), Радомир Станојковић
143."КОНЦЕРТ АНСАМБЛА 'ОРО' - LIVE 31.3.2003." (CD, 2003), Велики народни оркестар СКЦ-а Ниш
144."ТЕОДОРА" (збирка песама, 2003), Вера Цветановић
145."ОСНОВИ АНТРОПОМОТОРИКЕ" (уџбеник, 2003), др Слободан Стојиљковић
146."ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ" (уџбеник, 5. издање, 2003), др Владимир Серјевић
147."У ЗАГРЉАЈУ СМАРАГДА" (збирка песама, 2003), Вера Цветановић
148."ДОК ТРАЈЕМ" (збирка песама, 2004), Даниела Ивановић
149."САЈАМ ЧУДА" (збирка песама, 2004), Слободанка Митровић
150."КАД ЗАТВОРИМ ОЧИ" (збирка песама, 2004), Виолета Јовић
151."РОК КУЛТУРА" (монографија, 2004), др Никола Божиловић
152."БИСЕРИ БЕЗНАЂА" (стрип албум, 2004), Зоран Стојиљковић - Киза
153."УКЛЕТИ МЛАДОЖЕЊА" (збирка прича, превод са енглеског, 2004), Мирна Косташ
154."БАУК ВЕЛИКЕ ЗВЕРИ" (збирка песама, 2005), Љубиша Митровић
155."СЛИКЕ ИЗ КАНАДЕ" (превод три збирке песама, 2005)
156."БЛЕДОЛИКИ" (превод са енглеског збирке песама, 2005), Фрејзер Сатерленд
157."СПРЖЕНА ЗЕМЉА" (превод са енглеског збирке песама, 2005), Ненси Берк
158."РЕЧНА СВИТА" (превод са енглеског збирке песама, 2005), Џо Блејдс
159."КОСМИЧКИ НОМАДИ" (збирка песама, 2005), Љубиша Митровић
160."ИГРЕ ИЗ ОКОЛИНЕ НИША - КОРЕОГРАФИЈА НАРОДНИХ ПЛЕСОВА" (DVD, 2005), доц. Др Владимир Мутавџић
161."НАРОДНИ ПЛЕСОВИ СРБИЈЕ - ПРАКТИКУМ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ" (CD, 2005), доц. др Владимир Мутавџић
162."НАРОДНИ ПЛЕСОВИ СРБИЈЕ - ПРАКТИКУМ НАРОДНИХ ПЛЕСОВА 1. ДЕО" (DVD, 2005), доц. др Владимир Мутавџић
163."НАРОДНИ ПЛЕСОВИ СРБИЈЕ - ПРАКТИКУМ НАРОДНИХ ПЛЕСОВА 2. ДЕО" (CD, 2005), доц. др Владимир Мутавџић
164."НАРОДНИ ПЛЕСОВИ СРБИЈЕ - ПРАКТИКУМ НАРОДНИХ ПЛЕСОВА 3. ДЕО" (CD, 2006), доц. др Владимир Мутавџић
165."СТАНДАРДНИ ПЛЕСОВИ - ПРАКТИКУМ СПОРТСКИХ ПЛЕСОВА" (CD, 2006), доц. др Владимир Мутавџић
166."ЛАТИНОАМЕРИЧКИ ПЛЕСОВИ - ПРАКТИКУМ СПОРТСКИХ ПЛЕСОВА" (ЦД, 2006), доц. др Владимир Мутавџић
167."ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ" (уџбеник, 6. издање, 2006), др Владимир Серјевић
168."МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО" (уџбеник, 4. издање, 2006), др Милорад Рочкомановић
169."СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ ЛОГИСТИКЕ" (уџбеник, 2006), др Нада Барац и др Горан Миловановић
170."ПРИВРЕДНО ПРАВО - КОМПАНИЈСКО ПРАВО СА ОСНОВАМА ПРАВА" (уџбеник, 2006), др Драгана Раденковић - Јоцић
171."ПОСЛОВИ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА" (уџбеник, 2006), др Луција Спировић - Јовановић и др Тамара Миленковић - Керковић
172."ВСЕНОШНОЕ БДЕНИЈЕ -Анатолиј Киселев" (CD, 2006), Академски хор СКЦ-а Ниш
173."ТЕОРИЈА РЕДОВА - за студенте техничких факултета" (уџбеник, 2006), др Лидија Стефановић, мр Бранислав Ранђеловић и мр Маријан Матејић
174."ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ - за студенте техничких факултета" (уџбеник, 2006), др Лидија Стефановић, др Слађана Маринковић и мр Маријан Матејић
175."КУЛТУРА ЗДРАВОГ ЖИВОТА 2 - БУДУЋНОСТ БЕЗ ПУШЕЊА И ДРОГЕ" (едукативна публикација, 2006), др Милутин Ђорђевић и др Кадивка Стевановић
176."КУЛТУРА ЗДРАВОГ ЖИВОТА 3 - ЕКОЛОШКО ВАСПИТАЊЕ" (едукативна публикација, 2006), др Милутин Ђорђевић и Душан Ђорђевић
177."ИСПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ" (мултимедијални CD, 2006), Миодраг Младеновић
178."ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ - CHOIX DE POEMES" (збирка песама на српском и француском језику, 2006), Љубиша Митровић
179."СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ" (монографија, 2006), др Данило Николић
180."ТИХОВАЊЕ" (збирка песама, 2007), Душан Ђорђевић
181."ЛЕВА СТРАНА ДРУМА" (збирка новела, 2007), Дејан Стојиљковић
182."ПРИВРЕДНО ПРАВО - КОМПАНИЈСКО ПРАВО СА ОСНОВАМА ПРАВА" (уџбеник, 2. издање, 2007), др Драгана Раденковић - Јоцић
183."АНАТОМИЈА КОРПОРАТИВНОГ ПРАВА" (монографија, 2007), др Драгана Раденковић - Јоцић
184."ИСПОВЕСТ" (збирка песама, 2007), Душан Ђорђевић
185."БРОЈАНИЦА ОД ЛАТИЦА" (збирка песама, 2007), Вера Цветановић
186."СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ" (монографија, 2. издање, 2008), др Данило Николић
187."НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА" (уџбеник, 2008), др Момчило Богићевић и др Слободан Илић
188."ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ I - МИКРОЕКОНОМИЈА" (уџбеник, 2008), др Владимир Серјевић
189."ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ I - МИКРОЕКОНОМИЈА" (уџбеник, 2. издање, 2008), др Владимир Серјевић
190."ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ II - МАКРОЕКОНОМИЈА" (уџбеник, 2008), др Владимир Серјевић и др Часлав Петровић
191."ДАРОВИ ХИПНОСА" (компилацијска збирка песама, 2008), Љубиша Митровић
192."ЛИЦЕ НАЦИЗМА" (монографија, 2008), др Миомир Наумовић
193."ПИСАЊЕ НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА" (приручник, 2008), др Весна Милтојевић
194."TUNE UP YOUR ENGLISH" (уџбеник, 2008), Снежана Драмбареан
195."МОЛИТВА" (збирка песама, 2008), Душан Ђорђевић
196."ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ ДИФЕРЕНТОВАНОГ КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ" (монографија, 2008), др Марина Влајковић
197."ОСАМ ПОРТРЕТА ПИСАЦА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ" (монографија, 2008), др Славољуб Обрадовић
198."ИНТЕГРАЛИ: КРИВОЛИНИЈСКИ, ДВОЈНИ, ТРОЈНИ, ПОВРШИНСКИ - за студенте техничких факултета, 1. ДЕО" (уџбеник, 2008), др Лидија Стефановић
199."ИНТЕГРАЛИ: КРИВОЛИНИЈСКИ, ДВОЈНИ, ТРОЈНИ, ПОВРШИНСКИ - за студенте техничких факултета, 2. ДЕО" (уџбеник, 2009), др Лидија Стефановић
200.”ИСТОРИЈСКА МАТРИЦА РОДОЉУБЉА У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ“ (монографија, 2009), др Славољуб Обрадовић
201.”НЕУРОМУСКУЛАРНИ БЛОК – САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ И НОВИ ИЗАЗОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ“ (зборник радова, 2009), група аутора
202.”ОТАЏБИНА СЕ БРАНИ ЖИВОТОМ“ (антологија родољубиве поезије, 2009), др Славољуб Обрадовић
203.”ГОРКО МЛЕКО МАСЛАЧКА“ (збирка песама, 2009), др Славољуб Обрадовић
204.”ДЕЧЈИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ 2009“ (инфо брошура тројезична, 2009), група аутора
205.”ОСНОВИ СУДСКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ И СУДСКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ“ (уџбеник, 2009), др Зоран Ћирић, др Бојана Димитријевић
206.”ПИСАЦ И КРИТИЧАР СИМА ЦУЦИЋ“ (монографија, 2009), др Славољуб Обрадовић
207.”ЦИГАНЧИЦА – ПУТНИЦА КА ИЗВОРУ ПРАВОСЛАВЉА“ (верско штиво, 2009), Раде Вучковић
208.”ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ МЕДУЛАРНОГ КАРЦИНОМА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ“ (зборник радова, 2009), група аутора
209.”OСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – I ДЕО – ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ МИКРОЕКОНОМИЈЕ“ (уџбеник, 2009), др Владимир Серјевић
210.”МАКЕДОНСКЕ КЊИЖЕВНЕ ТЕМЕ“ (монографија, 2009), др Славољуб Обрадовић
211.”ОСВЕТЛИ НАМ ДОМ“ (збирка песама, 2010), Саша Тодоровић
212.”ПЕДАГОШКЕ СЛАГАЛИЦЕ“ (студија, 2010), Душан Ђорђевић
213.”ТЕШКОТО“ (антологија македонске поезије, 2010), др Славољуб Обрадовић
214.”ТЕОРИЈА НИЗОВА – ЗА СТУДЕНТЕ ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА“ (уџбеник, 2010), др Лидија Стефановић
215.”ПРИПОВЕТКА ХРВАТСКЕ МОДЕРНЕ“ (монографија, 2010), др Славољуб Обрадовић
216.”ТРАУМА И АНЕСТЕЗИЈА“ (зборник радова, 2010), група аутора
217.”СПОРТОВИ СНАГЕ – БОДИ БИЛДИНГ И ПАУЕР ЛИФТИНГ КРОЗ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ“ (CD, 2010), др Владимир Мутавџић
218.”ПЛЕСНИ ФОЛКЛОР СРБИЈЕ“ (CD, 2010), др Владимир Мутавџић
219.”ИГРА ВЕТРОВА“ (збирка песама, 2010), Иван Вучковић
220.”ВРХОВИМА ПРСТИЈУ“ (збирка песама, 2010), Момчило Стојковић
221.”КЊИГА ЗА ПРИЈАТЕЉА (збирка записа, 2010), Милан А. Ковачевић
222.”СПЛЕТ ОКОЛНОСТИ“ (збирка записа, 2010), Драгана Родић
223.”ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ“ (уџбеник, 7. издање, 2010), др Владимир Серјевић
224.”ОСНОВИ МИКРОЕКОНОМИЈЕ“ (уџбеник, 2010), др Владимир Серјевић
225.“ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ“ (уџбеник, 2010), др Владимир Серјевић, др Часлав Петровић
226.”ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ“ (CD, 2011), др Владимир Серјевић
227.”ОСНОВИ МИКРОЕКОНОМИЈЕ“ (CD, 2011), др Владимир Серјевић
228.”ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ“ (CD, 2011), др Владимир Серјевић, др Часлав Петровић
229.”ВЕРТИКАЛЕ“ (збирка интервјуа, 2011), Љиљана Костадиновић
230.”СЛОЖЕНИЦЕ У КОМПЈУТЕРСКОМ РЕГИСТРУ“ (монографија, 2011), Слађана Живковић
231.”ПЕДАГОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ“ (студија, 2011), Марија Ранђеловић
232.”ПОЗНАТИ РОМИ“ (зборник, 2011), Раде Вучковић
233.”ХЕМОМЕХАНИЧКА ОБРАДА ИНФИЦИРАНИХ КАНАЛА КОРЕНА ЗУБА“ (монографија, 2011), др Александар Митић
234.”КАФАНСКО – ФУДБАЛСКО ДРУШТВО – о кафани, фудбалу, мезетлуку, пријатељству, животним истинама...“ (збирка записа, 2012), Милан А. Ковачевић
235.”МОЛИТВОМ ДО ЗВЕЗДА“ (збирка песама, 2012), Љубиша Р. Митровић
236.”ЛИРСКИ ФРАГМЕНТИ – ЗАПИСИ ИЗ ВРТА НИКИТЕ РЕМЕЗИЈАНСКОГ“ (збирка песама, 2012), Љубиша Р. Митровић
237."УЈЕД ПОСКОКА" (збирка песама, 2012), Славољуб Обрадовић
238."ОСНОВНА НАЧЕЛА КРИВИЧНОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА" (стручна монографија, 2012), проф. др Саша Кнежевић
239."ФИСКАЛНА ПРАВИЛА У ЕВРОПСКОЈ МОНЕТАРНОЈ УНИЈИ" (стручна монографија, 2012), проф. др Срђан Голубовић
240.”ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА“ (стручна монографија, 2012), др Марина Димитријевић
241.”КРИЛАТЕ ВАТРЕ“ (збирка песама, 2012), Гордана Тодоровић
242.“SLOW FOR LOVE“ (музички CD, 2012), Милош Крстић
243.”ЕНГЛЕСКО – СРПСКИ ДЕЧЈИ ДОМ – ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ: 1926 – 2011“ (монографија, 2012), др Александар Растовић
244.”МАТЕМАТИКА III – за студенте електроенергетике на Електронском факултету у Нишу“ (уџбеник, 2012), др Лидија Стефановић
245.”ВИЛИНСКИ ЗВУЦИ“ (музички CD, 2013), Нова музика и маестро Зоран Станисављевић
246.”ЕКОНОМИЈА СРБИЈЕ – Године опасног живљења“ (економски есеји, 2013), др Ивана Божић – Миљковић
247.”ПОЛИТИЧКО – КУЛТУРНЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИЈЕ – Социолошки огледи о политици и култури“ (огледи, 2013), др Бранислав Стевановић
248.”ЗАБРАЊЕНА ОРУЖЈА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРАВУ“ (стручна монографија, 2013), др Небојша Раичевић
249.”У ИНАТ СВИМА – присећање на један необичан живот“ (збирка прича, 2013), Миомир С. Наумовић
250.”СРБИ У БЕЛОЈ КРАЈИНИ – Врлинићи, Радојичићи и Кордићи, први насељеници 1593“ (студија, 2013), група аутора
251.”ПУТ ОКО ПИСАЋЕГ СТОЛА – изабране песме“ (збирка песама, 2013), Момчило Стојковић
252.”ТЕОРИЈА РЕДОВА – за студенте техничких факултета“ (уџбеник, 2013), др Лидија Стефановић
253.”СВЕТИЊА“ (збирка песама, 2013), Мирослав Тодоровић
254.”РАЗГОВОРИ СВЕВИШЊЕГ СА ДУШОМ“ (збирка песама, 2013), Слађана Ристић Горгиев
255.”7. МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА НИШ 2014.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2014)
256. ”10. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ СТУДЕНТСКИХ ПОЗОРИШТА URBAN FEST - НИШ 2014.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2014)
257. “ДРУЖЕЊЕ СА ВЕКОВИМА“ (песме и путописна проза, 2014), Јовица Ђурић Мајор, Драгиша Ераковић и Мирослав Митковић Нам
258. “ПРОСЈАК“ (збирка песама, лирских записа и кратких прича, 2015), Александар Китановић
259. “МАТЕМАТИКА III – за студенте електроенергетике на Електронском факултету у Нишу“, (уџбеник, друго измењено и допуњено издање, 2015), др Лидија Стефановић
260. “8. МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА НИШ 2015.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2015)
261. “11. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ СТУДЕНТСКИХ ПОЗОРИШТА URBAN FEST - НИШ 2015.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2015)
262. “ХОДАЧИ\CEUX QUI MARCHENT“ (двојезични српско-француски позоришни комад, 2015), Ђани Грегори Форне
263. “МАТЕМАТИКА I“ (уџбеник, 2015), др Душан М. Милошевић и др Мимица Р. Милошевић
264. “ПОТРЕБЕ МЛАДИХ КАО ПРИОРИТЕТ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА“, (зборник излагања са округлог стола, 2015)
265. “ПЕСМОДАР“ (збирка песама, 2016), Јовица Ђурић Мајор
266. “ОДГОВОРНОСТ ЗА МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА“ (стручна монографија, 2016), др Горан Ђорђевић
267. “ДОДИР ЉУБАВИ“ (збирка песама, 2016), Марина Милосављевић
268. “МОЛИТВА ЗА МАТЕР“, (збирка песама, 2016), Љубиша Р. Митровић
269. “ПРОФЕСИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ СОЦИЈАЛНИХ И ДОМСКИХ ПЕДАГОГА“ (стручна монографија, 2016), др Марија Ранђеловић
270. “НАЈВАЖНИЈА ПОБЕДА НИШКЕ АМАТЕРСКЕ ОДБОЈКЕ“ (спортска публикација, 2016), Никола Бркић
271. “9. МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА, НИШ 2016.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2016)
272. “ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ“ (стручна монографија, 2016), проф. Владимир Серјевић, Вања Серјевић
273. “ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ“ (CD, електронско издање монографије, 2016), проф. Владимир Серјевић, Вања Серјевић
274. “12. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ СТУДЕНТСКИХ ПОЗОРИШТА URBAN FEST - НИШ 2016.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2016)
275. “СОКОЛ ЗЛАТНИХ КРИЛА“ - Песме 1974 – 2016 (одабране песме, 2016), Јован Младеновић
276. “BASS BOOKVAR“ (музички приручник, 2016), Милан Срдановић
277. „МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ У ЗАЈЕДНИЦИ/MENTAL HEALTH OF YOUTH IN COMMUNITY - Book of Abstracts“ (CD, електронско издање књиге апстраката, 2017)
278. “BASS BOOKVAR“ (музички приручник, друго издање, 2017), Милан Срдановић
279. „ХОРОВАЊЕ/CHOIRING“ (музички CD, 2017), Академски хор СКЦ Ниш и маестро Зоран Станисављевић
280. „10. МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА, НИШ 2017.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2017)
281. “МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА - ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА/INTERNATIONAL STUDENTS’ FOLKLORE FESTIVAL - FIRST TEN YEARS” (двојезична српско-енглеска јубиларна публикација, 2017)
282. “13. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ СТУДЕНТСКИХ ПОЗОРИШТА URBAN FEST - НИШ 2017.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2017)
283. “РАСАДНА КАП“ (збирка песама, 2017), Милијана Сета
284. “ПЕДАГОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ” (стручна монографија, друго издање, 2017), др Марија Ранђеловић
285. „МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ/MENTAL HEALTH IN ТHE WORK ENVIRONMENT - Book of Abstracts“ (CD, електронско издање књиге апстраката, 2018)
286. “МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У ЗАЈЕДНИЦИ” (тематски зборник радова, 2018)
287. “ВАСПИТНИ РАД У ДОМОВИМА И ЗНАЧАЈ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД” (стручна монографија, 2018), др Марија Ранђеловић, Саша Роквић, Весна Петровић, Милош Ранђеловић, Ана Станковић
288. “BASS BOOKVAR“ (музички приручник, треће издање, 2018), Милан Срдановић
289. “11. МЕЂУНАРОДНИ СТУДЕНТСКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА, НИШ 2018“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2018)
290. “14. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ СТУДЕНТСКИХ ПОЗОРИШТА URBAN FEST - НИШ 2018.“ (информативна двојезична српско-енглеска брошура, 2018)
291. „ПОРОДИЦА – КАМЕН СПОТИЦАЊА ИЛИ ПОДСТИЦАЊА/FAMILY – A STUMBLING BLOCK OR A STEPPING STONE - Book of Abstracts“ (CD, електронско издање књиге апстраката, 2018)