Студентски Културни Центар Ниш


СКЦ Ниш је једна од водећих културних институција града, која кроз свој рад ствара услове, гради и обогаћује културни простор Ниша и региона. Основан је 1993. година и налази се под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као установа ученичког и студентског стандарда.

У оквиру својих делатности и активности СКЦ окупља и повезује велики број младих људи, студената као и људе свих генерација. Повезује их културом и уметношћу. И управо то повезивање људи уз очување, представљање и потраге за новим културним и уметничким вредностима јесу разлози постојања СКЦ-а.

Кроз спектар различитих дешавања током године остварује се примарни циљ а то је презентација културних догађаја и афирмација аутентичних стваралачких и креативних потенцијала студената и младих аутора. Због тога СКЦ Ниш пружа академској популацији могућност ангажовања у многобројним активностима везаним за ансамбле као што су: Академски фолклорни ансамбл ОРО, Велики народни оркестар, Академски мешовити хор СКЦ-а, Академски женски хор и Академско позориште.

Поред тога СКЦ обједињује читав низ специјализованих програма и пројеката и то : књижевно-трибински програми, едукативно-стручни програми, документарни програми, као и издавачка делатност, психолошко саветовалиште за студенте, програми визуелних уметности, музичко-сценски програми, организације концерата, перформанса, изложби, фестивала, сајмова књига, организације студентских спортских такмичења итд. Програми се спроводе према месечним и годишњим плановима које уређују и воде четворо уредника програма са многобројним спољним сарадницима и гостима.

Посебни напори се улажу да се првенствено кроз уметнички рад очувају старе културне вредности и тековине. Очување нематеријалне културне баштине омогућава везу између културе прошлости и културе садашњости паралелно градећи и културу будућности. Од својих почетака СКЦ Ниш даје шансу и пружа подршку младим ствараоцима за развој и афирмацију у жељеним областима класичне и модерне уметности, као и образовања и науке. Такође настоји да пружи стручну и логистичку подршку и студентским организацијама и омладинским удружењима. Због свих ових разлога СКЦ сарађује са бројним појединцима и организацијама у земљи и ван ње, на размени културних програма и идеја, и на обогаћивању постојећих.


Фестивала

150

Сајам књига

30

Изложби

45

Филмских фестивала

58