ЈАВНЕ НАБАВКЕ СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ

НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 01/2023

Предмет набавке је набавка услуге најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.   

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 60172000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 01/2022

Предмет набавке је набавка услуге најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.   

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 60172000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 02/2022

Предмет јавне набавке услуге смештаја у хостелима са исхраном.

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 55210000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 01/2019

Предмет набавке је набавка услуге најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.   

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 60172000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 02/2019

Предмет јавне набавке услуге смештаја у хостелима са исхраном.

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 55210000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 01/2018

Предмет набавке је набавка услуге најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.   

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 60172000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 02/2018

Предмет јавне набавке услуге смештаја у хостелима са исхраном.

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 55210000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 01/2017

Предмет набавке је набавка услуге најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.   

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 60172000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 02/2017

Предмет јавне набавке услуге смештаја у хостелима са исхраном.

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 55210000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 01/2016

Предмет набавке је набавка услуге најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.   

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 60172000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 02/2016

Предмет јавне набавке услуге смештаја у хостелима са исхраном.

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 55210000.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 01/2015

Предмет набавке је набавка услуге друмског превоза – најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем.   

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 60172000.

Поступак – Јавна набавке мале вредности.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 02/2015

Предмет набавке је набавка добара – опреме за озвучење и расвету (спецификација у прилогу одлуке).

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке: 32340000 – микрофони и звучници и 31527260 – системи расвете.

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 03/2015

Предмет јавне набавке услуге смештаја у хостелима са исхраном.

Ознака предмета ЈН из класификације делатности или општег речника набавке 55210000.